תקנון שותפים – סודות המטבח הדרוזי

אנו מצפים מהשותפים לכבד את המותג שלנו שנבנה לאורך זמן בעמל רב. על כן, השותפים נדרשים:

 • להימנע מספאם (כקבוע בחוק).
 • לא להבטיח הבטחות שווא לגבי המוצרים שלנו ולא להציג מצגי שווא.
 • לא לפתוח בפייסבוק דפים אוהדים על שם המותג שלנו, עם או בלי תמונה ובאופן כללי לא להתחזות אלינו בשום דרך שהיא.
 • להימנע מתמונות בעלות אופי מיני או חושפני (ברור, אבל רשמנו בכל זאת).
 • לא לעשות מניפולציות על המערכת כולל רכישה עצמית. המערכת מזהה באופן אוטומטי ניסיונות לתרמיות והונאה, וכגיבוי ישנו מנגנון אנושי לאישור מכירות.  במקרה של חשד להונאה, במשך 60 ימי עסקים לאחר ביצוע העסקה, עומדת לרשותנו הזכות לבטל עמלה על מכירה ספציפיות החשודה כלא-תקינות.
 • כמו כן, שותף שיביא באופן עקבי תנועה הנחשדת כהונאה אם בתום לב ואם שלאו, יורחק לאלתר מקידום המותג. כמו כן, לא תשולם העמלה שנצברה.

חשוב להבין: אי ידיעה של פרט מהתקנון לא תפתור אתכם מהשלכות אי הציות לכללים.

במקרה של עבירה על הסעיפים לעיל, או כל עבירה על החוק, לרבות ספאם, בעיות של אמנינות בפרסום, וכיוצא בזאת, אנו שומרים את הזכות:

 • להרחיק את השותף המפר, באופן מיידי, ללא התראה, ולצמיתות ללא אפשרות ערעור.
 • לא להעביר כל עמלה שנצברה.
 • בנוסף במקרה של עבירה על התקנון יפצה השותף את בעלי המותג סכום מוסכם של 5,000 ש"ח וכן ייצא באחריות ובכל הוצאה נוספת שתגרר בעקבות מעשיו.

עמלות ותשלום:

 • גובה העמלה המינימלי למוצרים שלנו הוא 10% מהמחיר כולל מע"מ.
 • גובה העמלה הספציפי על כל מוצר יימצא בחוצץ "קריאטיב" בממשק השותפים.
 • אנחנו משלמים עמלות מהשקל הראשון על חודש קלנדרי אחורה עד ל-10 לחודש.
 • תשלומים הנם כנגד חשבונית מס, ו/או קבלה במקרה של עוסק פטור ובקיזוז המע״מ.
 • אם אין ביכולתכם להוציא קבלה אנו ננכה עבורכם את המס במקור על פי חוק.
 • התשלום יועבר באמצעות העברה בנקאית או פייפל ו/או כל דרך אחרת שנבחר. זה מחייב אתכם לפעול ולספק את הפרטים הדרושים לצורך העברת התשלום.

שונות:

 • סודות המטבח הדרוזי אינה אחראית לכל הפסד או נזק שייגרם עקב השימוש בתכנית השותפים שלנו.
 • במקרה של דרישה מרשויות המדינה, חקירה או תביעה הנובעים מרשלנות או הונאה של שותפים במקרה נידרש להעביר מידע אודות פעילות השותפים לפי דרישות החוק, השתתפות בתכנית שותפים מהווה הסכמה למסור אלינו כל מסמך או מידע שיידרש במקרה כזה על מנת להעבירם לרשויות.
 • תנועת PPV אסורה בכל ההצעות אלא אם הוגדר אחרת.
 • אנו מעדכנים את תקנון הרשת מפעם לפעם, באחריותכם לוודא שאתם מעודכנים לגבי הכללים. יחד עם זאת, אנו ניידע במייל את כל שינוי.

לסיכום, אנו שומרת לעצמה את הזכות לרענן תנאים אלא מפעם לפעם ללא התראה בהתאם לצורך. בנוסף, אנו שומרים את הזכות לחסום משתמשים לצמיתות, ללא התראה וללא פיצוי, בכל מקרה של חשש לעבירה מוסרית, חוקית או חשש להונאה.